HOME Films Films
Otevřít

Films

A mysterious, artistically styled thriller about the thin line between reality and fabrication, madness and normality, suggestion and manipulation, but also about fear and courage. Reflection of current problems and the inevitability of the influence of the powerful. Does man now have control of his life, or freedom has never been so vague? The story of two main heroes of psychiatrist Mark and pharmacist Daria takes place in Prague, where they live. They meet each other through social networks, and Daria is fascinated by Mark at the first meeting. But then the spiral of strange events turns. Daria disappears. Marek finds her after a few days in a psychiatric hospital where his mother works. As part of his practice, Marek takes up her case and tries to decipher what happened. At first it looks like he is really crazy, but it turns out that everything has its logical rationale and Daria may just play with him a bit. Marek finds out that someone is watching Daria and they decide to lose for a moment with the help of a new friend Taze. They will go to a distant organic farm where people live who do not want or cannot be part of today's society. On the farm lives a well-known professor who comes up with the idea that it is a game of the powerful and that Daria did not like some pharmaceutical work. But maybe it's all different ... Maybe the police and the investigation of the rich father Daria are in it. Or is it just a nightmare? Maybe he can program fear and paranoia perfectly, and maybe everyone in this story must find their truth ... Popis - Mladý psychiatr Marek (Mira Nosek) a farmaceutka Daria (Klára Miklasová) se seznamují přes sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce přitažlivá femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka (Jana Šulcová). V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu blázen, brzy však zjistí, že si s ním možná jen trochu zahrává. Nebo je to jinak? Dariu s Markem někdo sleduje a nový soused Taz (Paul Louis Harrell) jim pomůže „ztratit se“ na vzdálenou biofarmu, kde žijí lidé, kteří nechtějí či nemohou být součástí dnešní společnosti. Žije tam i profesor (Jiří Schmitzer), který tvrdí, že se jedná o hru mocných a že se Daria, úspěšná ve farmaceutickém výzkumu, znelíbila některým lidem… více na www.daria.movie